Hjerpen Fastigheter
Strandvägen  19
830 05 Järpen

Tele: 070-55 760 00
          070-55 770 00